kontakt@ogrodnik-warszawa.pl
+48 503 950 176

Nawożenie należy dostosować do właściwości fizycznych podłoża, jego aktualnego stanu zasobności w składniki pokarmowe, jak i do wymagań konkretnych roślin. Musi być prowadzone systematycznie oraz w odpowiednich terminach z uwzględnieniem stosowania odpowiedniego rodzaju nawozu dla danej pory roku. W sezonie wiosenno-letnim zastosujemy inne nawozy niż na jesień. Odmienne nawozy użyjemy do poprawienia właściwości chemicznych podłoża, a inne w celu poprawienia właściwości fizycznych. Nie można roślin przenawozić. Sprawdzając odczyn pH gleby, możemy pomóc roślinom przez odkwaszenie jej przez wapnowanie lub zakwaszenie odpowiednimi preparatami.

Style Switcher

Navigation

Color Skins